Östergötlands skärgård

Arkösund ligger på fastlandet utanför Norrköping och är porten ut till skärgården. Här finns badklippor, sandstränder, camping, restauranger och hotell med god mat och dryck och levande musik. Här finns också gästhamnar och all den service som båtlivet behöver som båtvarv, bensinmack och affär.

Viskvällar och utomhus teater är återkommande och populärt inslag under sommaren och ute på Badholmarna i det gula huset Isola Bella kan man se utställningen ”Livet under ytan” och se vad som finns i havet utanför. Vid utställningen finns en snorkelled, Sveriges första tipspromenad under ytan! Man kan också gå en bryggvandring med historiskt perspektiv och vill man ge sig ut på havet kan man hyra havskajak eller åka med Skärgårdslinjen som avgår ifrån Arkösund under sommaren.

Om man ska åka vatten vägen till Norrköping åker man in i Bråviken. Viken omgärdas av Vikbolandet och Kolmården, två områden med fantastisk natur. Området kallas för Bråvikslandet.

Sankt anna skärgård

Sankt Anna skärgård  förgrenar sig på flera ställen, bland annat vid fjärden orren i söder. De största öarna är Yxnö samt norra och södra finnö varav de båda förstnämnda numera vuxit samman genom landshöjningen med hjälp av de mellanliggande mindre öarna Lagnö och Gränsö. En stor del av skärgården omfattas idag av ett naturreservat samt av specifika fågel och sälskyddsområden. Norra delen av Sankt Anna skärgård har en begränsad service medan den södra delen kan ta del av servicen i valdermarsviks kommun. Sommarhalvåret drivs en matbutik i Sanden på Gränsö och en på Lagnö, Norra finnö.
Gryts skärgård

Namnet Gryt betyder den steniga ön eller klippor brant stigande ur vattnet. Gryt är väldigt gammal, för cirka 6000 år sedan var det någon som tappade en stenyxa, som man nu har funnit ifrån äldre stenåldern. På den tiden var större delen av Gryt skärgård, och bara en liten del var fastland. Det finns en bo plats från stenåldern, (ca 2000 f.kr.) som ligger vid Lundby-Rosenlund nära Valdemarsviken. Det finns relativt gott om stenrösen och även två gravfält mellan åren 1500 f.Kr. och 1000 e.Kr.
Vid Dala finns en 20 meter lång skeppssättning från yngre bronsåldern, och den enda kända skeppssättningen i Gryt. Hosum tillkom som gård under vikingatiden (800-1050 e.kr.) flera ortnamn som är ca tusen år gamla är Dal, Dala, Mar, Syltvik, Vångsten, Kalerum, Fagerum. Vid medeltidens början inleddes den stora huvudepoken i Gryts uppodlings- och bebyggelsehistoria. Från den tid finns 13 gårdar, Bryttorp, Fyrtorp, Hässeltorp, Koppartorp, Norrtorp, Krogsmåla, Målma, Skörtsmåla, Bäckermåla, Danebo, Trälebo, Gåtebo och Kindebo.
Gryt var under järnåldern glest befolkat jämfört med slättbygderna i de inre delarna av Östergötland. På 1800-talets slut så var befolkningen som störst ca 3000 men har dalat till ca 940 invånare 1999 Fram till 1971 var Gryt en egen kommun, men nu tillhör Gryt Valdemarsviks kommun.
Harstena ö

Långt ute i Gryts nordöstra skärgård ligger Harstena Ö//Som en pärla i havsbandet finns denna vackra skärgårdsö med en historia redan från tidigt 1500-tal. Ca. sex sjömil från Fyruddens hamn når man ön som är känd för sitt fiske och sin säljakt. Harstena har en häpnadsväckande natur i kombination med historiska hus, sjöbodar och båthus i bevarad skärgårdsmiljö. Ön är än i dag berikad med 100 årig bebyggelse. På www.harstena.net kan du läsa om Ön Harstena från förr till nu, titta på fotografier från ön samt få en chans att känna sann skärgårdsmiljö.

Capella Ecumenica Sanctæ Annæ in scopulis är ett ekumeniskt kapell invigt 1965 på ön Gärsholmen i Trännöfjärden, i sankt annas skärgård i Östergötland. I kapellet bedrivs kyrklig verksamhet från maj till september; bland annat är kapellet en populär dop- och vigselkyrka.

Annonser