nrkp söder

Historia söder om Norrköping: (Skärblacka)
Tre skomakarförskinn från Skärblacka. I samband med rensningen av det numera rivna torpet i Skärblacka  hittade man tre förskinn,( ja till skillnad från ett förkläde som är i textil eller en förhud som en skinnflik som du vet var den sitter eller ska ha suttit beroende på om bäraren tillhör vissa religiösa kultursfärer). För en längre tid sedan ska de som bott i torpet haft skomakeri som bisyssla bredvid jordbruket:
http://kurage.wordpress.com/2010/10/01/artefakt-i-tre-skomakarforskinn-fran-skarblacka/ 
Cafe o hembageri :
Huset har anor från 1930-talet och diverse rörelser har bedrivits där bl.a. Englunds cykelaffär, glasaffär, Café City, matservering, pappershandel, skoaffär, presentbod, zoo-affär m.m. Fram till år 1994 då syskonen Mats och Helen Forslund startade sin röresle: Skärblacka Cafè och Hembageri.
http://www.portraitsbymarianne.com/bageri/omoss.html 
Skärblacka bruk :
Redan 1872 byggs bruket i Skärblacka, men grunden till dagens moderna bruk lades i början av 1960-talet.
http://www.billerud.se/sv/About/History/
 Grensholm:
 

Grensholms herrgård med huvudbyggnad ursprungligen från 1600-talet. Idag av Karolinsk karaktär med omgivande Fransk park med spegeldamm. Stort antal torp, många uppförda i sten av Dalkarlar under 1700-talet.Senmedeltida huvudbyggnad i sten, under 1500-talet ombyggd till gårdskapell.Välbevarad ekonomibebyggelse från 1700 och 1800-talet, det har även funits gårdsmejeri och fattighus.

 http://www.grensholm.se/  

Orga kvarn:
Gustav Nyman tog över driften av Orga kvarn 1936-1973. Han installerade under 60-talet det valsverk som står för huvudproduktionen av mjöl. Kvarnen drivs fortfarande delvis med vatten.
Lennart och Leifs far Gerry och hans bror Yngve drev vidare Orga kvarn med hjälp av valsverket och stenkvarnen.
http://www.orgakvarn.nu/
Ribbeholms Naturreservat:

 

http://www5.e.lst.se/reservat/lst/files/404.pdf
Ribbingsholms naturreservat ligger öster om Motala ströms inlopp i sjön Glan i Norrköpings kommun, vid gården Ribbingsholm ca 2 km nordväst om Skärblacka centrum. Reservatet består till största delen av ekhagmarker och strandängar. Två öar ingår i reservatet. Granholmen som domineras av blandskog samt hälften av Vassholmen som ligger i Motala ström.
 Mårängens bad o camping:

Mårängens Bad & Camping är en naturskön familjecamping med stora gräsytor, bad, elljusspår, kiosk och minigolfbana. Campingen ligger 1,5 mil utanför Norrköping vid väg 215 mot Skärblacka och är endast öppen under sommaren.
Vånga:
Midsommarfirandet i Vånga/Ekvallen. En tradition som går tillbaka till 1950- talet. För att se till att alla besökare får ett fint midsommarfirande uppskattar man att det går åt ett 100- tal funktionärer.
 http://www.vandrarhemmetivanga.se/
Kimstad:
Kimstad är en tätort i Norrköpings kommun, belägen två mil sydväst om Norrköping. Kimstad ligger vid Motala ström mellan Norsholm vid Roxen i söder och Skärblacka vid Glan i norr. I öster nära E4:an ligger Löfstad slott.Den stora lokala industrin är Lantmännen (tidigare Lactamin), som tillverkar djurfoder. Brinks gurkor har en anläggning för inläggning av gurkor i Kimstad. Arla Foods (tidigare Semper) torrmjölkstillverkning lades ner 2003, då verksamheten centraliserats till Vimmerby. Pendling sker till Norrköping, Skärblacka, Linköping och Finspång. Kimstad var under första halvan av 1900-talet en verklig järnvägsknutpunkt, Kimstad kyrka är berömd för sina ryttare på taket. De som finns där nu är gjorda av järnplåt på 1730-talet, men de har haft föregångare av trä ålder okänd som blev nedskjutna av tyska knektar 1718.
”The Tyska Dragoner, när dom om sommaren marscherade Kimstad förbi til Norrköpings undsättning mot ryssarna.” (Andreas Rhyzelius 1720.)
Enligt sägnen ska de föreställa de två Kungasönerna Erik och Alrik av Ynglingaätten. Den isländske författaren Snorre Sturlason berättar (på 1200-talet) om dem, att de kämpade om kungamakten och dödade varandra med hästbetsel. Åkrarna närmast kyrkan heter ”Kämpeåkrarna”. År 1818 hittades ett praktfullt spänne av guld vid Kimstad kvarn i Motala ström. Det har daterats till tidigt 1300-tal och måste ha hört till den biskopliga skruden. Nu förvaras smycket i Statens historiska museums guldrum. Stenålder till nutid de ska åskådliggöra hur vi genom  Norsholm och Tångestad utgörs av stora åkerarealer, beteshagar och ängsmarker.
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/119FA1A4-2331-40B1-9D1F-ED199DC54861/146375/KE48NORSHOLMT%C3%85NGESTAD.pdf
Skärskind: Ett Konstgalleri
GalleriLi huset
Galleriet är beläget i ett vackert stenhus  från 1800- talet, två mil från Norrköping. Där har genom årenvarit bl.a. bank, skola, kommunhus, bibliotek och fattigstuga.

Lövstad slott:

Gårdsnamnet är dokumenterat i skrift från 1400-talet. Tre olika uppgifter om årtalet förekommer: 1422,1429 eller 1478.Namnformen kan ha varit ”loeffstadhe eller ”Læpstadhum”. I Suecia antiqua et hodierna (1720-talet) skrivs namnet Löfstad och den stavningen används än idag. På Lantmäteriets kartor har stavningen moderniserats (jämför stavningsreformen 1906) till Lövstad och så skrevs namnet även i Nordisk familjebok (4:e upplagan, 1956), men Nationalencyklopedin (1993) skriver Löfstad. Genitivformen Löfstad slott skrivs utan genitiv-s av bland annat huvudmannen.

Den första gården

Den gamla mangården låg där de nuvarande ekonomibyggnaderna, väster om slottet, är belägna. Sannolikt bildade den en kvadratisk borggård, en huvudbyggnad med källare, av vilken man funnit spår, och två envåningsflyglar uppförda i sten. Sedan huvudbyggnaden förstörts användes den västra längan som bostadshus fram till 1650-talet. Den östra längan är än idag bevarad i sin yttre medeltida form.

1600-talets ny- och ombyggnation

 Slottets huvudbyggnad och södra flygel, från borggården.

Slottet uppfördes 1630-1660 av fältmarskalken och greven och hans hustru Christina Mörner. Gården hade tillhört släkten åtminstone sedan 1510. Slottet byggdes i sten med tre våningar mot borggården, ytterligare en souterrainvåning mot parken och två långa flyglar i två våningar, med torn i de yttre ändarna. Slottet hade ett högt sadeltak med trappstegsgavlar, fasadmålningar mot borggården och en fritrappa som ledde upp till huvudvåningen. Under 1680-talet genomgick slottet en större ombyggnad/modernisering: En risalit med tre fönsteraxlar byggdes för att inrymma trapphus, taket ändrades till säteritak, tornen höjdes och fasadmålningarna kalkades över. Detta slott är avbildat i Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna.

Efter en eldsvåda 1750 lades ett nytt tak i tidens smak. Slottets exteriör är bibehållen sedan denna tid. Från 1600-talet finns förutom slottets murverk även portaler, en sandstensfris och en gästabudssal. Slottet omges av trädgård och engelsk park, anlagd omkring1800, med en minnesvård i marmor över riksmarskalken Axel von Fersen d.y. (1755-1810),

Den nuvarande inredningen är huvudsakligen yngre slottet står bevarat så som det såg ut då sedan den sista ägaren Emelie Piper avled 1926. Efter att även hennes systrar avlidit, kom slottet, enligt testamentet i Riddarhuset och Östergötlands Fornminnes- och Museiförenings (nuvarande Östergötlands länsmuseum) ägo 1940. Slottet öppnades för allmänheten 1942. Slottet inrymmer ett bibliotek av omkring 5 000 band och en värdefull tavelsamling – företrädesvis porträtt av slottets ägare och dessas fränder.

idag finns även cafe där,se länk

http://www.vardshusetlofstadslott.se/

Spökvandrings turer.

Spökvandring på Löfstad slott

julmarknad

—————————————————-

Norsholm

Norsholm är en tätort i Norrköpings kommun i Östergötland, 15 km sydväst om Norrköping belägen vid motorvägen E4:an, Göta kanal, Södra stambanan, Motala ström och sjön Roxen.

 

Annonser