Nrkp kyrkor

HEDVIGS KYRKA
 

Hedvigs kyrka vid Tyska torget.  Hedvigs kyrka invigdes 1673 som församlingskyrka till den nybildade tyska församlingen i Norrköping, men byggdes om på 1800 talet.  Kyrkan byggdes i en förenklad barock med korta och breda proportioner och kraftiga strävpelare. Den ligger i västöstlig riktning och har ett rektangulärt långhus med tresidigt  kor i samma bredd. Sakristia finns i norr och ett lågt och kraftigt torn i väster.

  

   

  

Fasaderna är sprutputsade och målade i  tegelstensimitation med vita fogar. Långhus och kor täcks av ett valmat sadeltak med dubbla takfall, skivtäckt med falsad kopparplåt. Tornet avslutas med en hög träöverbyggnad med kantig lanternin med fyra urtavlor och svängd spira, allt klätt med koppar. Kyrkans fönsteröppningar och fönsterbågarna i trä är spetsbågiga.  Huvudingången och två sidoingångar finns i väster. Hedvigs kyrka ligger i stadsmiljön vid Tyska Torget.
 S:t Johannes kyrka i Hageby
 Bilder från S:t Johannes kyrka
Uppfördes 1904-1906. Arkitekt Karl Ludvig Flodin. Ersatte den tidigare S:t Johannis kyrka, (Hörsalen)
Sankt Olai kyrka Norrköping Drottninggatan
 
Kyrkan invigdes 1626. År 1766 var kyrkan så förfallen att den revs. Den nya kyrkan som då byggdes var ritad av Carl Johan Cronstedt.
 
Östra Eneby kyrka
Östra Eneby kyrka 2007.jpg
Kyrkan är byggd av gråsten på 1100 -talet. I Dopkapellet finns den äldre dopfunden vars fot är utförd i sandsten  från Gotland på 1100-talets slut. Skålen är gjord i Kolmårdsmarmor under 1200-talets andra hälft.
 Matteus kyrka i Folkparken
Invigdes 1892. Arkitekt Helgo Zettervall. Nygotisk stil.
 Romersk-Katolska  Kyrkan
Romersk-Katolska Kyrkan S:ta Birgittas FörsamlingSöndagen Gaudete, den 11 december 1927, kunde grundstenen läggas till den nya Sankta Birgittakyrkan på Skolgatan 14.
 LINDÖ KAPELL

Lindö kapell. Invigt 1936. Ritat av Curt von Schmalensee.  Byggd i granit.
 NAVESTAD KYRKA
 
  Navestads kyrka.  Från 1970. Navestads centrum.
SÖDERLEDSKYRKAN I VILBERGEN
Kyrkan uppfördes 1970 med adress Vilbergsgatan 100 av Norrköpings Kyrkliga missionsförening.
 VILBERGSKYRKAN
Vilbergskyrkan byggdes i början av 1970-talet i utkanten av Norrköping i den stadsdel som då var under uppbyggnad: Vilbergen. Församlingen grundades 10 år tidigare av en grupp pionjärer som kände sig manade att starta upp en ny församling i Norrköping.
 SYNAGOGAN BRÅDDGATAN
Norrköpings synagoga  är den tidigare judiska församlingen i Norrköping belägen i hörnet Bråddgatan 32 och Tunnbindaregatan 35, byggdes 1855-1858 efter arkitekt Carl Ståhls ritningar av den Mosaisiska församlingen.
 GAMLA S:T JOHANNIS KYRKA
Norrköpings äldsta kyrka med rötter i 1100-talet. Ett flertal ombyggnader har gjorts genom åren på grund av brand och krigshärjningar. Norrköpings stad inköpte den gamla kyrkan 1902. År 1913 byggdes den om till konserthus.
ÖVRIGA KYRKOR I NORRKÖPINGS KOMMUN 
 
 GÅRDEBY KYRKA
Gårdeby kyrka är uppförd under senare delen av 1100-talet eller under 1200-talet. Den gamla gråstenskyrkan är uppförd i romansk stil med långhus, lägre kor och absid (ett halvrunt rum, vanligen övertäckt med en kupol, som avslutar altarrummet i de flesta medeltida kyrkobyggnader). Den har inget torn.
KILA KYRKA
1963 invigdes Kila tredje kyrka. Tidigare kyrkor var från 1100 och 1700 talet. 1700-talskyrkan var byggd av trä i korsform och vitputsad. Den var dock enkel och dåligt uppförd och på 1960-talet var byggnaden i så dåligt skick att man beslöt bygga en helt ny kyrka efter ritningar av arkitekten Kurt von Schmalensee. Denna kyrka är byggd i vitslammat tegel i en enkel och stram stil med två smäckra torn förenade av ett förgyllt kors. Altaret är gjort av granit från trakten och predikstolen fanns redan i 1100-talskyrkan.
SKÄRKIND KYRKA
 Skärkind fick sin första kyrka av sten under  1100-talet. Den var byggd av kalkstenoch omfattade långhus och i öster ett lägre kor med absid. I väster stod ett kraftigttorned våningsindelningen markerad i ytterlivet. Under spiran fanns en huggen rundbåge Tornet användes dock inte för kyrkklockorna, vilka hängde i en trästapel utanför kyrkan.  Skulpturer av människohuvuden tyder på släktskap med Askeby och Vårdsbergs kyrkor.
 
  ÖSTRA STENBY KYRKA
 
Kyrkan uppfördes på 1200-talet, men har byggts till under århundraden, bland annat breddades långhuset till två skepp på 1400-talet. Under 1600-talet revs de båda skeppen och kyrkan valvslogs på nytt i hela kyrkans bredd.
 SKÄRBLACKA /kullerstad KYRKA
Har sitt ursprung från 1200 talet och ingår i kullersta socken och borgs församling.Valven byggdes till på 1400 talet. Spekulationer finns att det har funnits en tidigare kyrka på platsen där kyrkan står idag, denna kyrka ska varit byggd i enkel trä och ha sitt ursprung från 1100- talet.
 SIMONSTORPS KYRKA
Simonstorps kyrka
Simonstorps kyrka invigdes år 1650, och är den första kyrkan i den relativt unga socknen. Kyrkan är uppförd av timmer.
 BORGS KYRKA
År 1719 byggdes ett nytt vapenhus. Den 20 april 1729 härjade en våldsam brand i Borgs både gård och kyrkaBorgs kyrka började byggas år 1801. Byggmästaren Caspar Seurling svarade Kyrkans orgel byggdes urprungligen år 1807,
 KIMSTAD KYRKA
 Byggdes helt och hållet av frivilliga krafter under ledning av Hilding Kimstads kyrka. Barock från 1735
 KVILLINGE KYRKA
 Kvillinge kyrka som byggdes 1788. Tornet kom dock inte till förrän 1927.
 QVARSEBO KYRKA
Kvarsebo kyrka
 
Kvarsebo kyrka är snart 200 år gammal. Närmare bestämt från 1809. Kyrkan ligger bortom Kolmården djurpark cirka 45 km från Norrköping
 VÄSTRA HUSBY KYRKA
I Västra Husby har det funnits kyrkor sedan 1100-talet. Nuvarande kyrkan uppfördes  1816-1817, även om invigningen skedde först 1820. Den eldhärjades svårt våren 1977, men restaurerades utifrån de kvarstående murarna och återinvigdes två år senare. Bland de inventarier som brann upp fanns en orgel från 1842 av Carl Hanner.
 VÅNGA KYRKA
 
Vånga kyrka uppfördes år 1866 men mycket har förändrats i den nuvarande kyrkan sedan dess. Runt 1951-1954 genomfördes en restaurering
 GAMLA ÖDEKYRKAN KROKEK

 Där den huvudlösa munken klöser en om man går inanför murarna. 
  KROKEK KYRKA
  
 Kyrkan byggd i nygotisk stil 1895-1896
 ÄTTETORPS KYRKA I ÅBY

 Ättetorps kyrka är belägen i Åby samhälle. Kyrkan  byggdes 1962.
 KOLMÅRDS KYRKAN INNE PÅ DJURPARKEN

 1978 byggdes en lantgård för att visa utrotningshotade husdjur och 1980 byggdes Kolmårdskyrkan.
 SVÄRTINGE KYRKA

Kyrkan invigd 1994.
Annonser