Norrköpings uppdelning

NORRKÖPINGS UPPDELNING I LANDSKAP
Kommunen kan grovt delas in i fyra olika naturgeografiska regioner : Skogsbygd, slätt,
mellanbygd och skärgård. Tvärs genom Norrköpings kommun, från väst mot ost, strömmar
det vattendrag vilket var och är av största vikt för kommunens invånare respektive näringsliv.
 Strömmen avvattnar Vättern och större delen av Östergötland. Efter att ha passerat
industrilandskapet i stadens centrum fortsätter Strömmen genom hamnen och mynnar
i Bråviken. Strömmens sträckning genom staden har i 500 år kallats Norrköpings ström
men tillkomsten av Göta kanal, vilken började byggas i Motala fick samtiden
att byta namn till Motala Ström.
Skogsbygden
Den norra delen av kommunen kännetecknas av de vidsträckta Kolmårdsskogarna. Gränsen
mellan skogsbygden och slätten nedanför markeras av de höga Bråvikenförkastningen,
Kvillingeförkastningen och Svärtingeförkastningen. Terrängen präglas av sprickdalsformationer,
barrskogar och myrmarker. Mellan skogen och området nedanför går flera sprickdalar, bl.a.
Skriketorpsravinen, Norrvikenravinen och Getåravinen. Vid länsgränsen mellan Södermanland
och Östergötland finns en av de största orörda myrarna i södra Sverige, Fjällmossen
540 hektar stor. Den högsta punkten i kommunen finns vid Hults Bruk, Jakobsdalsberget,
171 meter över havet.  Av kommunens cirka 250 sjöar finns 90% av dessa inom detta
område.
NORRKÖPINGS UPPDELNING I LANDSKAP ANDRA SIDA
Slättbygden
Kring centralorten Norrköping breder slätten ut sig i väster kring Glan Vångaslätten,
Kvillingeslätten samt den östra delen av Vikbolandet. Där finns ett mycket stort antal kyrkor,
vilket visar på den stora betydelse som denna del av kommunen haft
Mellanbygden
Mellanbygden består av den västra delen av Vikbolandet samt områden söder och väster
om Norrköping, bl.a runt Norsholm och Kimstad.
Skärgården
Den yttersta delen av Vikbolandet och de hundratals öar som finns längst kusten
utgör Norrköpings skärgård.
Annonser