Historia om Torshälla

Torshälla
Läge: 59° 25´ N, 16° 28´ Ö
Torshälla är en tätort och en kommundel i Eskilstuna kommun.
Torshälla erhöll stadsrättigheter av kung Birger Magnusson redan 1317. Det gör Torshälla till en av Sveriges äldsta städer. Orten har dock funnits mycket längre än så. Den äldsta delen i Torshälla kyrka är från 1100-talet.
Torshälla växte upp som en hednisk bosättning långt tidigare än 1100. Namnet Torshälla kommer från ”Tors harg” (som även den lokala idrottsplatsen heter idag) och det torde betyda ”Tors offerplats”. Staden ligger vid de första fallen innan Torshälla/Eskilstuna-åns mynning ut i Mälaren och har därför historiskt sett utgjort en strategisk och viktig plats för utförsel av allehanda produkter sjövägen. I sann nationalromantisk 1890-tals anda uppfördes på Holmberget ett slags offeraltare i hednisk stil för att hylla ”stadens vikingaarv. Staden var under lång tid betydligt viktigare än systerstaden Eskilstuna. Inte förrän den stora branden 1798 drabbade Torshälla gick Eskilstuna om som den större och dominerande staden. Städerna ligger mycket nära varandra (7 kilometer) och detta har under 1970 och 1980-talet inneburit att nästan all handel har centrerats till Eskilstuna.Torshälla hade under sin storhetstid en stor handelsflotta och var av ytterst stor betydelse för utförsel av produkter från Mälarstäderna.
Vid nuvarande Torshälla kyrka fanns en lokal kultplats för asatron långt innan kyrkan uppfördes, det vill säga före 1100-talet. Namnet Torshälla anses kunna härledas från ”Tors harg” (som även den lokala idrottsplatsen heter idag) och har översatts som ”Tors offerplats”. Den kan ha legat antingen där kyrkan nu är belägen eller på Klockberget ovanför. I kyrkan förvaras en fragmentarisk runsten. Den stympade inskriften har följande lydelse: resa (stenen) efter sin dugande make.
Staden ligger vid de första fallen innan Torshälla/Eskilstunaåns mynning ut i Mälaren, vilken dessutom låg mycket närmare Torshälla med vikingatidens havsnivå. Fallen var därför en strategisk och viktig plats för utförsel av allehanda produkter sjövägen.
Medeltida handels- och hantverksstad.
Den äldsta delen av Torshälla kyrka är från 1100-talet. Torshälla erhöll stadsrättigheter av kung Birger Magnusson 1317. Det gör Torshälla till en av Sveriges äldsta städer.
På Husberget, öster om fallet, finns rester i marken efter en borganläggning, som grävdes ut mellan 1986 och 1989. Rika fynd av bland annat ett 40-tal armborstspetsar visar att heta strider verkar ha stått kring denna försvarsanläggning. Borgen har troligen anlagts i slutet av 1200-talet eller en bit in på 1300-talet. Den har vid ett par tillfällen härjats av bränder men återuppförts. Ett fynd av en brakteat, präglad någon gång mellan 1363 och 1389, anses beteckna borgens definitiva undergång.
Också på Holmberget, beläget söder om Husberget, har fynd gjorts som tyder på att även detta berg har varit befäst. Så har också varit fallet med Nyby fornborg på Nybyberget, intill Nybyån väster om staden. Analyser av kol från de undre lagren av den omgivande vallen pekar på att denna borg uppförts under senare delen av 1300-talet eller början av 1400-talet. Några konkreta spår av den medeltida stadsbebyggelsen kring kyrkan, väster om ån, har tidigare inte kunnat påvisas. I samband med arbeten för fjärrvärmeledningar i en av gränderna år 2005 framkom dock vid en arkeologisk undersökning ett kulturlager, som genom C14-metoden visade sig ha tillkommit mellan 1250 och 1400 e Kr.
Torshälla plundrades och brändes år 1436 av riksmarsken Karl Knutssons här, som vedergällning för att man tagit Erik Pukes parti under Pukefejden.
Torshälla omkring år 1700. Ur Suecia antiqua et hodierna, och därmed troligen inte helt tillförlitlig.
Torshälla hade sin storhetstid som handelsstad under 1600-talet, då staden under en tid var stapelstad med rätt att bedriva utrikeshandel utan mellanhänder. På 1620-talet anlades kronokvarnen Torshälla kvarn vid fallen.Staden var länge Rekarnes viktigaste handelsplats, före Eskilstuna, som först 1659 blev en oberoende stad med egna privilegier.Sankt Olofs gränd i gamla Torshälla.
De renoverade slussarna i Torshälla, ursprungligen byggda 1860
Den snabba utvecklingen av handel och industri i Eskilstuna och byggandet av kanaler för att kringgå fallen i Torshälla bidrog till att successivt minska Torshällas relativa betydelse som handelsplats. Den första kanalen, Karl IX:s kanal, som också var Sveriges första kanal, följde sträckningen för dagens Nybyån väster om Torshälla. Karl IX:s kanal stod färdig 1610 men var obrukbar redan omkring 1650. Byggandet av Hjälmare kanal, öppnad 1639, med ny sträckning 1830, och Eskilstuna och Torshälla kanal genom östra Torshälla, invigd 1860, gjorde Torshällas hamn huvudsakligen överflödig som omlastningsplats. Efter den stora branden 1798, som ödelade större delen av Torshälla, övertog Eskilstuna en ledande roll.
Stadsparken på Holmberget anlades 1897 på initiativ av konstnären Georg Nyström (1861-1944). I parken reste man även ett slags offeraltare i hednisk stil för att hylla ”stadens vikingaarv”. Mellan 1907 och 1945 gavs Torshälla Tidning ut i Torshälla.
I Nyby, idag en del av Torshälla, hade redan från 1400-talet och framåt smidesverksamhet bedrivits.[5] 1829 grundade Adolf Zethelius Nyby bruk vid Nyby gård utanför det dåvarande Torshälla. Omkring bruket växte en bruksby upp. På 1890-talet byggdes Norra Södermanlands Järnväg genom Eskilstuna och Nyby bruk till Mälarbaden vid Mälarens strand norr om Torshälla. Stationshuset vid Nyby (idag rivet) byggdes 1895 och stationen användes för passagerartrafik fram till 1933. Sedan dess har järnvägen endast använts för godstransporter till bruket.

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s