Historia om södermanlands skärgård

Skärgården ligger i sprickdalsterräng med ett nätverk av trånga dalar, förkastningar med branta stup och breda sänkor. Sprickorna har bildats under tider då jordbävingar var vanliga i regionen.Berggrunden bildades för ungefär 2000 miljoner år sedan. Vittringsmaterial och vulkaniska produkter som avsatts i ett grunt hav pressades ner, upphettades och veckades till den s.k. Svekokarelska bergskedjan. Denna är för länge sedan nedvittrad och det berg som nu går i dagen är ett snitt av den undre delen av denna bergskedja. Urberget består av en blandning av gnejser och graniter. Gnejs bildar ofta ett slingrigt mönster och granit har ett prickigt mönster. Berggrunden är alltså gammal medan landskapet är geologiskt ungt och starkt präglat av de mäktiga inlandsisarna som dragit fram över området. Isen har gröpt ur de stora sprickorna i landskapet och slipat berghällarne. De isslipade hällarna lutar mot nordväst, den riktning isen kom ifrån (stötsidan). På sydostsidan (läsidan) ligger istället ofta lösa block och stenar. Den flera kilometer tjocka isen slipade av de uppstickande bergklackarna och infrysta stenar lämnade spår i form av isräfflor. Jordana domineras av morän (en blandning av sten, grus, sand och lera) och landhöjningen har gjort att den ursvallade moränen är vanligast.
När isen var som tjockast utövade den ett tryck på 2700 ton per kvadratmeter. Isens väldiga tyngd pressade ned jordskorpan och efter avsmältningen för ca 10000 år sedan har det skett en betydande landhöjning. Den fortgår än idag med ca 2 – 3 mm per år. Genomlandhöjningen flyttas skärgårdszonen hela tiden långsamt utåt – nya skär dyker upp i ytterskärgården samtidigt som de inre öarna smälter ihop med fastlandet. Den långsamma landhöjningen medför att vågorna successivt spolar rent det uppstigande landet från jord. Resultatet blir då nakna hällar och stenar i de högre och utsatta lägena och finsediment och leror i svackorna.
Bered Dig på en spännande resa genom den Sörmländska skärgården. Skärgården bjuder dig på en rad underbara upplevelser. Du kan skåda överväldigande naturmiljöer, fåglar, klippor, blommor, holmar och skär.
Du kan även besöka ett flertal naturreservat och givetvis det mest kända naturreservatet Stendörren, känd sedan tolvhundratalet som Valdemarsleden, som har år 1270 beskrivits i en farledsbeskrivning ”Navigato Danica”.
Sörmlands skärgård sträcker sig från Trosa förbi Källvik, Studsvik, Stendörren, Bälingeskärgård, Vålarö, Oxelösund, Nyköping och till och med Nävekvarn.

En interaktiv vandring är bra, men den kan aldrig ersätta den personliga upplevelsen. Sörmlands skärgård är öppen året om men den är som vackrast på våren eller sommaren, eventuellt till hösten eller vintern.

Innerskärgården: I den inre delen av skärgården ligger många större öar. Öarna domineras av skogsmark med tall i de magrare höjdlägena och gran i de bördigare sänkorna. På de större öarna finns också yppiga ädellövskogar av ek eller lind. Här finns också de många grunda och skyddade vikarna och fjärdarna, ibland kantade av havsstrandängar. Vikarna har ofta en riklig undervattensvegetation som skapar goda förutsättningar för uppväxande fisk och rastande sjöfågel.
Mellanskärgården: Typiskt för denna zon är det stora antalet mindre öar och holmar som ofta bildar arkipelager. Mellan dessa finns stora öppna fjärdar. Öarna domineras av karg och vindpåverkad tallskog med knotiga träd. Mindre öar domineras av enbuskar med inslag av lövbuskar.
Björkskär och Ytterskär: På gränsen till ytterskärgården ligger ett pärlband av öar som domineras av lågvuxen björk. Utanför björkskären vidtar ytterskärgården med sina kala skär, kobber och hällar – starkt påverkade av havet. Många skär hyser stora fågelkolonier. Fåglarnas kväverika spillning ger upphov till en ovanligt frodig och speciell flora.
(Den mesta informationen kommer från en informationstavla vid hamnen i Nyköping)/ det finns ca:6000 öar i södermanlands skärgård.
Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s