historia om strängnäs

en sträng (även om ordeDet etymonologiska ursprunget och betydelsen hos ortnamnet Strängnäs är omtvistat när det gäller förledt ”sträng” fortfarande existerar som ord i dagens svenska , kan dess betydelse ha snävats in eller förändrats). Sträng kan avse en tradition att gillra fångstsnaror på näset (enligt en av referenserna). Ett flertal ytterligare förslag har dock presenterats om förleden:Fiskegarn, från det medeltidssvenska ordet stränger – lina, tåg, ändlina av fiskenät.Ström, åsyftande fåran mellan fastland och Tosterön.Udde, åsyftande en kraftig vinkel i åsen.Gräns, möjligen en äldre häradsgräns i sundet,
De tidigaste spåren av människor i bygden finns på Stenhuggarmon i åker och härstammar från år 6000 f.Kr.. En orsak till Strängnäs uppkomst kan ha att göra med läget, ty platsen ligger mycket strategiskt i skärningspunkten mellan land- och vattenväg. Förutsättningarna för Strängnäs uppkomst bör sökas inom ett större område än den direkt omgivande landsbygden. Strängnäs ligger mellan Södermanlands inland och Mälardalen, vilket alltså anses förklara både biskopssätets och stadsbebyggelsens ursprung.
Runt domkyrkan har man funnit sju runstenar, varav de flesta har daterats till mitten av 1000 talet. Vid arkeologiska undersökningar vid Lunda hittade man föremål från vikingatid, eventuellt i vissa fall vendeltid. Det rör sig mest om pärlor och ben, men även en sköldbuckla, en sporre, brynstenar, hartskulor, bränd lera, knivar, pilspetsar samt glasbitar. Redan från folkvandringstid har man hittat glasskärvor.
År 1080 reste den engelske missionären sankt eskil från tuna, som senare blev eskilstuna, för att kristna de starkt asatrogna Strängnäsborna. På offerritsplatsen, där Strängnäs domkyrka nu ligger, stenades Sankt Eskil. Enligt en sägen avled han senare i närheten av sankt eskil källa utanför staden.
Redan i tidig medeltid var Strängnäs en mötesplats av betydelse och en vintermarknad här nämns  1327: ”Köptingsfriden i Strängnäs inträder om fredagskvällen efter askonsdagen och varar till på vita söndagens kväll”. Samtinget  det vill säga ett gemensamt ting för hela den sörmländska lagsagan. Samtidigt med detta ting hölls en marknad.Strängnäs har emellertid vuxit upp kring domkyrkan och andra kyrkliga och kulturella institutioner och har för sin utveckling varit beroende av dessa genom sekler.
På grund av sitt centrala läge och domkyrkans etablering var Strängnäs flera gånger under medeltiden och 1500-talet mötesplatsen för herredagar, råds- och kyrkomöten. I Strängnäs började Olaus Petri först verka för den lutherska läran i domkyrkoskolan, . Den 6 juni 1523, vid domkyrkans norra vägg, valdes Gustav Vasa till konung över Sverige (detta har i efterhand sagts vara upphov till sveriges nationaldag). ”Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Tacket för det var kyrkoreduktionen som störtade stadens domkyrka i förfall”, kan man läsa i en reseguide. När reformationen kom med sina indragningar av kyrkans och prästerskapets egendomar sjönk Strängnäs snart ned till en ringa by, räddad från fullständig utarmning av hertingen, som behövde Strängnäs lärda män i sin kamp mot johan den 3 :s katolska planer. För domkyrkan var det också av betydelse att hertigen valde den till gravplats för sig och sin familj.
Strängnäs var i mitten av 1900-talet skådeplatsen för den rikskända rektorstriden. Några av rektorns gymnasielärare agerade för att han inte skulle få förlängt förordnande. Biskopen och stadens honoratiores drogs in i affären liksom statliga verk. Men rektorn var gift med författarinnan berit spong, som skrev en roman om affären, Sjövinkel. Den blev en bästsäljare och anses vara den första nyckelromanen efter Strindbergs svarta fanor. I boken Om sanningen ska fram (2008) av birgit antonsson har historien granskats utifrån olika perspektiv.
En annan skandal var helandermålet, även känt som Helanderaffären. Målet var en beteckning på det rättsfall vari biskopen och professorn dick helander anklagades för att ha skrivit en mängd ärekränkande brev om andra kandidater inför valet till biskopsstolen i Strängnäs. Han avsattes 1953, men senare tiders dna-teknik visar att han sannolikt var oskyldig.
Idag:
Strängnäs har mycket goda kommunikationer såväl till sjöss som till lands. Det finns goda sjöförbindelser genom södertälje kanal och de fördjupade Mälarelederna.
Riksväg 55 (Mälardiagonalen) och E20 korsar varandra i Strängnäs. E20 har på senare år byggts ut till motorvägs standard och flyttats längre ut från stadskärnan. Planer finns även på att bygga ut Riksväg 55  vilket ytterligare kommer att stärka Strängnäs logistiska läge som en knutpunkt för transporter i nordlig–sydlig och östlig–västlig riktning genom mälardalen. Sedan den 1 164 meter långa segelfria högbron Strängnäsbron över Strängnäsfjärden i Mälaren väster om staden byggdes år 1981 har även trafiken från Riksväg 55 fått en ny sträckning längre bort från stadskärnan, och har givit den gamla öppningsbara svängbron Tosteröbron i centrala Strängnäs en mer lokal användning.
Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s