Historia om händelö utanför Norrköping.

Händelö

Händelö gård vandrade mellan kungliga och flera adliga ätters ägo fram till 1789 då redaren och grossisten Christian Ebersteins övertog gården. 1874 köptes den av textilmagnaten Herman Wahren, efter hans död behöll änkan Emelie egendomen fram till år 1901, då den övergick till Norrköpings stad. Norrköpings stad (och senare kommun) arrenderade ut marken fram till år 1986, mellan 1986 och 1999 var här behandlingshem för drogmissbrukare. Sedan 1999 har byggnaderna stått tomma och ägorna har fått växa igen. Stora delar av ägorna är i dag övertagna av industrier och logistikföretag, här ligger till exempel Pampushamnen, Händelöverket och Agroetanol. Gårdsbyggnaderna ska i framtiden användas för ett miljötekniskt centrum. Liksom hela Norrköping brändes Händelö gård ner av ryssar under Stora nordiska kriget år 1719 och återuppbyggdes. Dagens byggnad uppfördes 1850.På våren är det som finast bland alla gamla ekar ,mm,. Då fågelsången är bedövande och löven knappt slagit ut. Gå mellan de väldiga träden och tänk på att en del av dem var ekollon på 1600-talet! De är levande fornlämningar. Och nog lever de alltid. I deras inre myllrar det av liv. En mängd insekter, fladdermöss och fåglar hittar sitt livsrum ihåligheterna. Men deras livsrum har krympt. Det finns kanske bara kvar några ynka procent av det landskap av ädellövträd som en gång fanns. Vill vi ha kvar det här i framtiden? I så fall måste vi spara de jätteträd som finns, se till att spridningskorridorer för arterna skapas och ge utrymme för unga ekar att bli morgondagens jätteträd.

 Händelö är en ö i inre delen av Bråviken strax nordost om Norrköpings tätort. Området blev en ö i samband med att Lindökanalen byggdes 1962. Händelö är ca 600 ha stor. Ön är ett mycket värdefullt naturområde med minst 35 rödlistade arter. Den dominerande gruppen är skalbaggarna med 28 arter. Bland annat finns den hotade läderbaggen som är listad som prioriterad art i EU:s habitatdirektivs bilaga 2. Huvuddelen av de rödlistade arterna är knutna till gamla grova ekar. Den viktigaste aspekten med det framtida bevarandet av en rik flora och fauna på Händelö är att behålla kontakten mellan enskilda ekar och mellan olika ekmiljöer.Många av ekmiljöerna innehåller alltför få ekar för att på egen hand kunna härbärgera alla arter på lång sikt. Man måste också ta hänsyn till att systemet är dynamiskt över tiden –enskilda ekar dör och deras invånare med dem och nya ekar växer upp som deras arvtagare dit organismerna måste kunna flytta för att överleva. Mina beräkningar visar att minst 160 hålekar bör finnas för att de hotade arterna skall kunna överleva på lång sikt. Hela Händelö hyser idag 163 hålekar vilket betyder att även om allaekar på Händelö skulle ligga inom samma bestånd så skulle man ligga mycket farligt till för att riskera att förlora de känsligaste arterna på Händelö. Bestånden på Händelö är dock så isolerade från varandra att flera är att betrakta som enskilda bestånd utan kontakt med övriga delar med tanke på spridningsförmågan hos de hållevande arterna. Flera bestånd måste knytas ihop och arealen ekmarker bör öka i vissa områden på Händelö för att kunna bevara faunan på lång sikt. Ekarna bör ligga nära varandra om arterna skall kunna kolonisera dem.
Vesterbyholms gård

Den lilla information jag funnit om gården är att dess historia går tillbaka till 1400-talet. Gården/säteriet har haft otaliga ägare genom århundranden men 1864 gick det så dåligt för Västerbyholm att gården såldes på konkursauktion till överingenjör Anders Alreik. Han hann aldrig sätta sin fot på gården utan gården gick genom testamente till Reutersköldska hittebarnshuset i Norrköping och det var av  Reutersköldska barnhuset min fm mf arrenderade det.
Axel med familj stannade på gården i 7 år och jag undrar om gården möjligtvist finns omnämnd i ”Svenska Gods och Gårdar”? Någon här som har tillgång till någon av Östergötlandsdelarna av nämnda bokverk?
Händelö har även idag ett året runt och sommar bostadssamhälle på ön som heter grymön/
I början av 1900-talet var Grymön, som är ett område på Händelö, ett populärt utflyktsmål för Norrköpingsborna. Med tiden började det komma upp små enkla stugor i masonit. 1954 bildadesGrymön-Ringens Koloni- och Idrottsförening. I dag finns ungefär 130 stugor i området. Sedan någraår tillbaka hyr föreningen marken och medlemmarna betalar till föreningen. Föreningen harklubbhus, dansbana och kiosk. På sommaren finns vatten och sop- och latrinhämtning.
Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s