Hamnens historia

Norrköpings hamn Länkar till hamnen

 http://www.norrkoping-port.se/  

Under 1870-talet kom det båtar som angjorde orter utefter Bråviken. Den första riktiga skärgårdsångaren döptes till ”Bråviken” och började 1877 gå mellan Norrköping och Nävekvarn. På vägen sick-sackade den över Bråviken och angjorde så smångom även Kopparbo. Man hade gott kök ombord och många matdyrkande herrar tog sig vackra sommardagar en sjötur runt Bråviken.1890 började dessutom ångfartyget ”Blenda” trafikera Kopparbo. De första åren gick resan till Kopparbo brygga men mellan 1894 och 1901 utökades färden även till Fridhems brygga.
Från 1902 fördubblades flottan med ”Kolmården”. Båtarna anlöpte Esterön, Djurö kvarn och Sandviken samt Marmorbruket. Därefter tvärs över Bråviken förbi Svinstaskär till Järstad och vidare förbi Algersunds lysboj, fram till det som nu är allmänna badbryggan i Kopparbo. Det hände också att båten angjorde Fridhems brygga. Den gick sedan vidare till Skvättan, Timmergata och Säter, sedan tvärs över till Skenäs för att återvända till norra sidan och angöra Kvarsebo. Sedan kunde man fortsätta till Nävekvarn.
Båtarna låg på rad utanför Grand hotell i Norrköping.
Kajen såg ut som en auktionsgård när sommargästerna skulle flytta ut. De ofta stora familjerna hade med sig stolar, bord, sängar, växter, väldiga packlårar, metspön, håvar m.m. I övrigt fraktade man sommargäster till och från jobbet i Norrköping samt strömming till Norrköping.Fram till 1928 gick turerna regelbundet men då började landsvägstrafiken konkurrera om passagerare och laster. Redan 1926 hade trafiken till Stockholm upphört.1930 gick bolaget omkull men en av kaptenerna, Jacob Malm fortsatte på egen hand med båten ”Barbro” och såg till att sommargästerna längs kusten kunde få en behaglig resa till och från Norrköping. 1948 var även denna båttrafik slut.
Under Djurparkens första år återupptogs viss reguljär trafik. Men därefter har det endast funnits rundtursbåtar som med stoj och glam, räkor och vin har passerat Kopparbo.1948 slutade båtarna att regelbundet angöra Kopparbo brygga. Därefter har man fått nöja sig med att bara se båtar passera, precis som före 1870.I början av sommaren passerar de fritidsbåtar som ligger i skärgården under sommaren. På hösten kommer de tillbaka.
Det fanns vikingabosättningar kring Boda-viken på 900-talet och deras fartyg måste ha passerat Kopparbo. När Norrköping utvecklades som handelsstad på 1600-talet började fraktskutor att passera. Sedan kom ryssarna över Bråviken kring 1720 och brände både Norrköping och den omgivande landsbygden. Fram till början av 1800-talet var det enbart roddbåtar och segelfartyg som passerade. Men 1820 kom den första hjulångaren ”Norrköping” vilket måste varit en chockartad upplevelse för de ca 20 personer som då bodde i Kopparbo.
Fartyget gick till Stockholm men kom inte tillbaka förrän efter 4 månader på grund av tekniska besvär. Sedan blev det ytterligare några problemfyllda resor under 1821 tills ägarna tröttnade på tekniken och rev bort ångmaskinen. Fartyget blev sedan en ren seglare, tydligen en ganska dålig sådan, för den förliste efter några år. På 1830-talet tillkom många nya hjulångare med namn som ”Norrköping”, ”Cometen”, ”Raketen” och ”Östergöthland”. De tre förstnämnda fartygen gjorde 1844 ca 230 resor till Stockholm med totalt 9000 passagerare. Det blir ungefär en båt om dagen som passerade Kopparbo.
Senare tillkom ytterligare en båt ”Blixten”. Men trots namnen presterade ingen av dessa båtar några högre hastigheter (ca 3 knop) och ingen lade till vid någon brygga utefter Bråviken.Efter 1860 kom propellerfartygen. Ångaren ”Norden” blev en trotjänare på traden Norrköping – Stockholm. Den var bekvämt inredd med aktersalong och restaurang som fick servera vin och sprit. Men så kostade det också i början hela 9 riksdaler att åka enkel resa.

Norrköpings hamn är en kombinerad flod- och kusthamn i Norrköping som ligger där Motala ström mynnar ut i Bråviken. Hamnen är en av Sveriges största hamnar på grund av sitt fördelaktiga geografiska läge. Hamnen ägs av Norrköpings kommun som sedan 2007 även äger driftbolaget Norrköpings Hamn och Stuveri AB. Hamnens totala kajlängd är 5,5 km.

Norrköping har med sitt geografiska läge en lång tradition som viktig hamnstad. Vid 1600-talets början var staden en viktig industristad och därmed var även hamnen betydelsefull.

cgipict-ext-24.jpg image by FFL82

Industrialismens intåg på 1800-talet gav hamnen ännu ett uppsving och här skeppades textil och papper ut. Efter sekelskiftet 1900 började fartygen bli så stora att den krokiga inseglingsleden till hamnen började bli ett problem. Hamnbron:
Gamla Hamnbron då den var öppningsbar. Hamnbrons byggnation invigningen år 1915 revs Den 19 juni 1959 var det sista gången som allt klaffade. Då skedde den sista broöppningen vid gamla Hamnbron. Samma år som Hamnbron invigdes inköpte bruket bogserbåten Rotesand från Tyskland, som gavs namnet Holmen II. Väl i tjänst drog hon timmer längs hela ostkusten till Holmens olika pappersbruk.

1962. Invigdes Lindökanalen som åtgärdade detta problem. På början av 1960-talet byggdes en oljehamnanläggning på utsidan av Händelö och under de följande årtiondena fortsatte hamnen att växa utanför Lindökanalen.

En av våra boxerbåtar/röda färgen är från rödabolaget. Norrköpings hamn är en viktig del i Norrköpings vision att vara ett stort logistiknav där transporter via land, luft, sjö och järnväg kan mötas och logistikföretag etablera sig. Hamnen ingår i det så kallade Norrköpingspaketet. För hamnens del innebär detta en hel del förändringar.

Hösten 2008 påbörjas arbetet med att genom muddring bredda inseglingsrännan i kanalen från dagens 60 meter till 100 meter och ett djup av 14,9 meter vilket kommer ge hamnen möjlighet att ta emot fartyg med ett djupgående av 13,5 meter. (Se vidare under Pampushamnen). I Norrköpingspaketet ingår även en anslutning direkt mellan Södra stambanan och Pampushamnen.

Gamla kvarnen o hamnen
vidare kommer man på Pampushamnen investera i två stycken Ship-to-Shore-kranar för att därmed kunna flytta ut containerhanteringen från Öhmansterminalen samt bygga en integrerad kombiterminal i Pampushamnen. Kranarna kommer ha en produktivitet på 30 containrar per timme och beräknas installeras hösten 2009.

Pampushamnen.

Inre hamnens norra kaj används främst för lossning av råvaror till skogsindustrin och bulkvaror som flis, kol, koks och skrot. Den södra kajen används bland annat för hantering av skogsprodukter, spannmål och valstråd. I inre hamnen finns även Ivar-Sveriges starkaste hamnkran. Ivar kan lyfta 350 ton och har fått sitt namn efter Ivar Johansson. Denna kran är viktig för industrier som ABB och Siemens som skeppar gigantiska turbiner och transformatorer via Norrköpings hamn. Pampushamnen är hamnens djuphamn och kan ta emot transoceana fartyg. Vattendjupet är 12,4 meter. Hösten 2008 påbörjas arbetet med att genom muddring bredda inseglingsrännan från dagens 60 meter till 100 meter och ett djup av 14,9 meter vilket ger hamnen möjlighet att ta emot fartyg med ett djupgående av 13,5 meter. Hamnen används främst för trävaror, papper, containrar och petroleumprodukter. Pampushamnen har tre oljepirar.

I Pamupshamnen finns även Norrköpings hamns senaste tillskott: En ny kajdel på 180 meter som invigdes i maj 2007.

Braviken Holmen Papers papperstillverkning i Braviken har en egen hamn. Här skeppas papper ut i världen till tidningar .

Djurön Vid Djurön ligger Europas största anläggning förspannmålsexport som drivs av Svenska Lantmännen.

 Hamnen idag 2010 .Vid 1600-talets början var staden en viktig indusristad ochdärmed var även hamnen betydelsefull. 1800-talet gav hamnen ännuett uppsving och här skeppades textil och papper ut. Hamnen är en av sveriges största hamnar på grund av sitt  fördelaktiga geografiska läge. Under 2006  var antalet fartygsanlöp 1000 och godsomsättningen  4133000 ton. 2008 på börjades arbetet med att genom muddring bredda inseglingskanalen från 60 meter till 100 meter. Inre hamnen  norra kaj används  främst  för lossning av råvaror till skogsindustrin och bulkvaror som flis,.
 I inre hamnen finns även Ivar Sveriges starkaste hamnkran. Ivar kan lyfta 350 ton och har fått sitt namn efter Ivar Johansson.

IMG_0224-1.jpg image by FFL82

Louis de Geers kran/ På den gemetriska kartan från 1650 över fiskeby vid motala ström öster om Norrköping redovisar lantmätaren Johan de rogier en intresant förteelse ,en kranbyggnad benämd som Louis de Geers kran. Utöver hemmanens byggnader finns tre sågkvarnar samt en kran utmärkta med kartsymboler. Sågkvarnarna ligger i strömmen och har röda tak. Ytterväggarna karaktäriseras av diagonala och lodräta streck som möjligen ger en bild av konstruktionen. Kranen som är belägen sydväst om Fiskebys västra gärde har till skillnad från kvarnarna en tornliknande uppbyggnad och två fönster på dess enda synliga sida. På toppen av byggnaden sticker något krokliknande ut, huruvida det är en symbol för lyftarmen eller en vindflöjel är osäkert.
 På kranens högra sida finns en cirkel med diagonalkryss och framför kan ett liggande halvt hjul skönjas. Tydligt är att lantmätaren med symbolen vill visa byggnadens konstruktion och funktion.  Som kran bör den ha kunnat vridas för av- och pålastning vilket kan förklara det liggande hjulet. Kranen är den enda som påträffats hittills i det genomgångna kartmaterialet från 1630–1655. Kranen användes för att lasta av kanoner och annat som skeppats över Glan från Finspångs styckebruk för vidare transport till Norrköpings hamn. Att kranen är placerad där den är förklaras naturligt av kvarnfallet som tar vid. På kartan är dessutom en väg utritad som sträcker sig från kranen upp till byn där vägenansluter till landsvägen mot Norrköping.

Vimman

Ångfartyget ”blixten” ca 1905

http://www.kopparbo.nu/OmgSyd/Battrafik/C_Trafik1

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s