Ödeshög

Historia om Ödeshög

Boplatser från stenåldern, från brons åldern och från medeltiden vittnar om en tidig centralbygd.

Ödeshögs socken av Lysings härad har en areal av 99,14 kvadratkilometer. Området gränsar i norr mot Heda och Västra Tollstad socknar och mot Stora Åby i öster. I södra delen av området sammanfaller sockengränsen med länsgränsen mot Jönköpings län, närmare bestämt Gränna församling. Norra delen av Ödeshögs socken består av slättland medan marken i övriga delen är relativt bergig och stenig. Vattendrag som utmärker sig är åarna Svembån och Åbyån samt sjöarna Angserydssjön och Visjön. Vid Öninge fanns förr en fiskehamn som brukades av fiskare på båda sidor om Vättern. På en flat berghäll vid denna hamn syns en fördjupning som enligt folksägnen är ett fotavtryck av en jätte som kom till när han tog ett kliv över Vättern från Västergötland. Ödeshögs kyrka byggdes under 1100-talet men den har om och tillbyggts så många gånger att inte mycket finns kvar av den ursprungliga byggnaden. 1889 ”vändes” kyrkan så att det gamla koret blev vapenhus och ett nytt kor byggdes i väster.
Trehörna socken av Lysings härad gränsar i väster mot Stora Åby socken. Området består till största delen av skogsbygd med ett 30-tal sjöar. Bland dessa kan nämnas Trehörningen och Flugebosjön. Marken är mycket bergig med en sammansättning av granit och gnejs. I äldre tider fanns få framkomliga vägar i området som var uppdelat på flera socknar. När avlidna personer skulle forslas till sockenkyrkan var deras kistor tvungna att bäras och vägen till kyrkogården var därför uppdelad i bärlag som hade varsin uppmätt sträcka att bära kistan. 1643 fick man myndigheternas tillstånd att uppföra en kyrka i närheten av Trehörna säteri och socknen bildades. Vid Slangeryd fanns en hälsokälla som var flitigt besökt under 1800-talet.
Heda socken gränsar i norr till Svanshals, i öster till Rök och Stora Åby och i väster till Ödeshög och Västra Tollstad. Socknen består mestadels av slättland med låga kullar och åsar. I områdets norra del finns uppodlade mossmarker i det som en gång var sjön Tåkerns botten. Disaån flyter också genom socknen. Heda kyrka har anor från 1100-talet och har ett litet speciellt utseende. Den var på väg att rivas på 1840-talet efter ett beslut av sockenstämman men räddades åt eftervärlden efter utsocknes invändningar.
Rök socken av Lysings härad gränsar i norr till Svanshals, i öster till Väderstad och Rinna, i söder till Trehörna och i väster till Heda och Stora Åby. Till största delen består socknen av skogsbygd men övergår i väster till bördigt slättlandskap. Utmärkande sjöar som helt eller delvis ligger i socknen är Loren, Trehörningen och Kålsjön. Sätraån och Disaån flyter också genom området.
Stora Åby socken av Lysings härad sträcker sig från Östgötaslättens sydrand upp i Holaveden. Marken är mestadels bergig och stenbunden. Jordarten utgörs av lera och svartmylla. Socknen bevattnas av sjöarna Bonderydsjön, Ovansjön och Lören samt av Åbyån.
Särskilt märks järnåldersgravar; grupper av sådana förekommer vid Färgestad, Hagen, Järnstad, Syllerstorp, Sotäng, Ryket och Vadet.
Två runstenar ska ha funnits vid kyrkan men båda är nu borta.
Svanshals socken av Lysings härad gränsar i norr mot sjön Tåkern, i söder mot Rök och i väster till Västra Tollstad socken. Området består till största delen av slättland med ett litet inslag av låga åsar. I socknens nordvästra del, det område som en gång var sjön Tåkerns botten, består av bördig torvjord. Sätraån flyter genom området men kallas här Kvarntorpsån. Enligt uppgift ska Svanshals kyrka ha plundrats av danskar 1567 och dessa ska även ha huggit sönder kyrkans orgel. Kyrkan byggdes om 1843-45 och tornet förseddes då med en vindflöjel föreställande en långhalsad svan.
Västra Tollstad socken omfattar ett område på ca 11 kilometer längs Vätterns östra strand. Norra delen av området domineras av Omberg vars västra sida stupar brant ner mot Vättern. Öster om Omberg ligger Dags mosse, en plats av stort arkeologiskt intresse. Södra delen av socknen består främst av slättlandskap. Andra märkvärda platser i området är Alvastra klosterruin och Hästholmen och dess hamn.

 

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s